Det fria skolvalet

fungerarett fritt skolval

Att själv välja skola kan kännas krångligt, men det behöver det inte vara. Här förklarar vi hur det fria skolvalet går till.

läs mer

Vad är det fria skolvalet?

Det fria skolvalet infördes år 1992 och ger elevens familjer möjlighet att själv välja vilken skola som eleven ska gå på.

läs mer

Vad innebär ett fritt skolval?

Enligt skolverket betyder det fria skolvalet att vårdnadshavare har rätt att välja kommunal grundskola för sitt barn. Vårdnadshavare kan välja bland skolor i barnets hemkommun.

läs mer

Hur fungerar det fria skolvalet?

Det fria skolvalet funkar egentligen mer som ett önskemål än ett val. Om antalet elever som vill gå på en viss kommunal grundskola överskrider antalet platser som skolan erbjuder, görs ett urval utifrån den så kallade närhetsprincipen.

läs mer

När sker det fria skolvalet?

Skolvalet genomförs under olika perioder i landets kommuner. I till exempel Stockholm sker skolvalet den 15 januari och den 15 februari 2018, medan Uppsalas skolval pågår mellan den 11 och 31 januari 2018.

läs mer

Kan man byta skola?

Det är möjligt att byta kommunal skola om kommunen tillåter bytet. Om eleven vill byta till en annan kommunal skola i hemkommunen så ska hemkommunen kontaktas. Vill eleven istället vill byta till en annan kommunal skola i en annan kommun så ska den andra kommunen kontaktas.

läs mer