Det fria skolvalet

fungerar ett fritt skolval

Att själv välja skola kan kännas krångligt, men det behöver det inte vara. Här förklarar vi hur det fria skolvalet går till.

Läs Mer

Vad är det fria skolvalet?

Det fria skolvalet infördes år 1992 och ger elevens familjer möjlighet att själv välja vilken skola som eleven ska gå på. Det fria skolvalet infördes i samband med den dåvarande regeringens friskolereform, som innebär att andra aktörer än kommunen kan starta och driva så kallade friskolor.

Vad innebär ett fritt skolval?

Enligt skolverket betyder det fria skolvalet att vårdnadshavare har rätt att välja kommunal grundskola för sitt barn. Vårdnadshavare kan välja bland skolor i barnets hemkommun. Hemkommunen är skyldig att erbjuda utbildning för alla barn som enligt skollagen har rätt att gå i grundskola.

Vårdnadshavaren kan också välja bland fristående grundskolor, både i och utanför barnets hemkommun. Så länge det finns plats på friskolan är huvudregeln att alla kan välja att gå där, oavsett om skolan ligger i hemkommunen eller inte.

Hemkommunen är också skyldig att erbjuda gymnasieutbildning för alla ungdomar som enligt skollagen har rätt att gå på gymnasiet. Ungdomar har rätt att välja vilket gymnasium och nationellt program som de vill gå på. Om antalet sökande till ett gymnasieprogram överskrider antalet platser görs urvalet utifrån ungdomens grundskolebetyg.

Fristående gymnasieskolor fungerar på samma vis som fristående grundskolor. Ungdomen har rätt att söka sig till en friskola både i och utanför hemkommunen. Urvalet sker vanligtvis utifrån ungdomens grundskolebetyg.

Hur fungerar det fria skolvalet?

Det fria skolvalet funkar egentligen mer som ett önskemål än ett val.Om antalet elever som vill gå på en viss kommunal grundskola överskrider antalet platser som skolan erbjuder, görs ett urval utifrån den så kallade närhetsprincipen. Det innebär att eleven som bor i området närmast skolan får platsen. Förtur ges också till barn som tidigare har tillhört skolenhetens förskola.

För friskolor tillåter Skolinspektionen urvalsgrunderna anmälningsdatum, syskonförtur, geografisk närhet, förtur till barn som tillhört skolans förskoleklass och verksamhetsmässiga samband. Friskolan väljer själv vilka urvalsgrunder de vill gå efter, men måste vara tydliga med vilka som används.

När sker det fria skolvalet?

Skolvalet genomförs under olika perioder i landets kommuner. I t.ex. Stockholm sker skolvalet den 15 januari och den 15 februari 2018, medan Uppsalas skolval pågår mellan den 11 och 31 januari 2018. Gå till din hemkommuns hemsida för att få reda på när skolvalet sker hos dig.

Kan man byta skola?

Det är möjligt att byta kommunal skola om kommunen tillåter bytet. Om eleven vill byta till en annan kommunal skola i hemkommunen så ska hemkommunen kontaktas. Vill eleven istället vill byta till en annan kommunal skola i en annan kommun så ska den andra kommunen kontaktas. Vill eleven byta till en friskola så är det inte kommunen som ansvarar för bytet. Då kontaktas istället friskolan.

Svårt att välja skola? Här kan du läsa vidare om du behöver hjälp med ditt skolval. Glöm inte heller att hålla koll på din kommuns hemsida för uppdaterad info om när skolvalet i ditt område genomförs.