Valresultat och slutspurt

Så många procent fick partierna

Jämför resultaten från tidigare skolval och se hur det gick för riksdagspartierna. Vilka ökar och vilka minskar?

Läs Mer

Vad är ett skolval?

Ett skolval fungerar som ett allmänt riksdagsval och arrangeras på högstadie- och gymnasieskolor i hela landet. Projektet startade år 2010 och byggde på ett liknande projekt från 2006. Det är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som på uppdrag av regeringen genomför skolvalen i samband med de allmänna valen. Skolval kan även hållas av skolorna själva under mellanåren.

Eleverna röstar med valsedlar som sedan placeras i valurnor och räknas efter samma princip som ett allmänt val. Enligt MUCF är skolvalen till för att låta eleverna uppleva hur det är att rösta och för att lyfta fram demokratifrågorna i klassrummet. MUCF arrangerar nästa skolval år 2018. Här finns resultat för samtliga partier från skolvalet 2006, 2010 och 2014 som arrangerades på Sveriges skolor i samband med de allmänna valen.

Vi vill delta i nästa skolval!

Då är det dags att börja planera! För er som vill delta i skolvalet 2018 finner ni mer information om anmälan på den här sidan .

Allt material som instruktioner, valsedlar och liknande skickas till er skola under våren. Ni står sedan för själva arrangemanget med information om valet, lokaler och kontrollanter som ser till att allt sker på rätt sätt.

Slutgiltigt resultat för skolval 2014

I skolvalet 2014 deltog sammanlagt 1 629 skolor och 465 960 elever.

Slutgiltigt resultat för skolval 2010

I skolvalet 2010 deltog sammanlagt 1 383 skolor och 439 674 elever.

Slutgiltigt resultat för skolval 2006

De övre diagrammen är hämtade från MUCF och Skolval 2014